ELECCIONS CONSELL ESCOLAR - curs 2012/2013

 

Resolució ENS/2475/2012, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
Funcions
Composició
Funcionament
Comissions de treball
   
Orientacions per al procediment electoral    
           

 

GENERAL
PROFESSORAT
Convocatoria General d’Eleccions
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Calendari d’Eleccions
Full de presentació de candidatures
Composició Meses Electorals
Acta sorteig integrants Mesa
Resultat Sorteig Lletra Candidatures
Acta constitució Mesa i aprovació cens
Candidatures
Acta aprovació candidatures
Resum Votacions per Sectors
Llista candidatures amb fotografies
Comparativa amb anteriors edicions
Paperetes de votació
Consell Escolar gener 2013
Acta votació
Eleccions Consell Escolar 2008-2009
 
Eleccions Consell Escolar 2010-2011
       

 

PAS
ALUMNAT
PARES I MARES
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Full de presentació de candidatures
Full de presentació de candidatures
Full de presentació de candidatures
   
Full de petició per a actuar de supervisor/ra
Full de petició per a actuar de supervisor/ra
Acta sorteig integrants Mesa
Acta sorteig integrants Mesa
Acta sorteig integrants Mesa
Acta constitució Mesa i aprovació cens
Acta constitució Mesa i aprovació cens
Acta constitució Mesa i aprovació cens
Acta aprovació candidatures
Acta aprovació candidatures
Acta aprovació candidatures
Llista candidatures amb fotografies
Llista candidatures amb fotografies
Llista candidatures amb fotografies
Paperetes de votació
Paperetes de votació
Paperetes de votació
Acta votació
Acta votació
Acta votació