ELECCIONS CONSELL ESCOLAR - curs 2010/2011

 

Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
Funcions
Composició
Funcionament
Comissions de treball
   
Orientacions per al procediment electoral    

 

   
   
   
   
Convocatoria General d’Eleccions
Calendari d’Eleccions
Composició Meses Electorals
Resultat Sorteig Lletra Candidatures
Candidatures
Resum Votacions per Sectors
Comparativa amb anteriors edicions
Eleccions Consell Escolar 2008-2009
   
   
   
   

 

PROFESSORAT
ALUMNAT
PARES I MARES
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Full de presentació de candidatures
Full de presentació de candidatures
Full de presentació de candidatures
   
Full de petició per a actuar de supervisor/ra
Full de petició per a actuar de supervisor/ra
Acta sorteig integrants Mesa
Acta sorteig integrants Mesa
Acta sorteig integrants Mesa
Acta constitució Mesa i aprovació cens
Acta constitució Mesa i aprovació cens
Acta constitució Mesa i aprovació cens
Acta aprovació candidatures
Acta aprovació candidatures
Acta aprovació candidatures
Llista candidatures amb fotografies
Llista candidatures amb fotografies
Llista candidatures amb fotografies
Paperetes de votació
Paperetes de votació
Paperetes de votació
Acta votació
Acta votació
Acta votació