OFERTA ASSESSORAMENT
Codi Familia Places Cicle
1600 Sanitat 3 3 - CFPM 1601 (LOGSE)
Cures auxiliars infermeria (CAI)
SC Serveis socioculturals i a la comunitat 8

5 - CFPM SC10 (LOE)
Atenció a persones en situació de dependència (APD)

3 - CFPS SCB0 (LOE)
Educació infantil (EDI)

AG Administració i gestió 3 3 - CFPM AG10 (LOE)
Gestió administrativa (LOE)
IC Informàtica i comunicacions 9

3 - CFPM IC10 (LOE)
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

3 - CFPS ICA0 (LOE)
Administració de Sistemes Informàtics en xarxa(ASIX)

3 - CFPS ICB0 (LOE)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma(DAM)

Un cop finalitzat el termini de sol·licituds del servei d'assesorament:
Actualment queden 3 places de sanitat, 3 de serveis socioculturals i a la comunidad, 3 de gestió administrativa i 8 d'informàtica i comunicacions.
Aquestes places lliures es podran cobrir al mateix centre fins al mes de maig.

 

CALENDARI CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2018 - JUNY 2019
PROCÉS D'INSCRIPCIÓ SERVEI D'ASSESSORAMENT

Període Com ?
Tota la informació la trobareu a gencat.cat - serveis
També podeu consultar la RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

A qui va dirigit?

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l'anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l'elaboració i lliurament de l'informe d'assessorament.

És un requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat dels serveis: Veure carta

Preu del servei: 60 €

   
   
Sol·licituds d'admissió al servei d'assessorament:
El període d'admissió de les sol·licituds pel servei d'assessorament s'ampliarà en cas de que quedin places vacants.
del
DL 24 de setembre
al
DJ 11 d'octubre
Secretaria del centre
Publicació de les llistes de persones admeses:
LLISTA ADMESOS (Inscripció presencial)
Criteris d'admissió: L'ordre d'admissió, als centres del Departament, es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

DL 15 d'octubre;
A l'institut
Presentació de documentació de pagament:
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.(Full d'instruccions de pagament )
  Pagament del servei: Una vegada admès, només caldrà agafar el codi de barres del full de pagament, fer l'abonament a La Caixa i presentar la documentació de pagament a secretaria.
 • Omplir full inscripció al servei d'assessorament i presentar-lo a secretaria amb la documentació requerida
Del
DC 17 d'octubre
al
DL 22 d'octubre
Secretaria del centre
PROCÉS D'ASSESSORAMENT
Primera sessió d'assessorament
El dimecres 15 de novembre a les 15.30 es convoca a tots els inscrits en el servei d'assessorament. Rebreu un correu electrònic. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l'assessorament i del reemborsament del preu del servei.
  Objectiu de la sessió:
 • Informar del procès d'assessorament i resoldre els dubtes inicials que puguin sorgir
 • Informar dels documents que s'ompliran en el procès
 • Presentar l'assessor al sol.licitant del servei
 • Reunió de l'assessorat amb el seu assessor
Mentrestant que es pot fer:
 • Recollir totes les evidències/proves que voleu aportar al vostre assessor (fe de vida laboral, certificats d'empresa, contractes, cursets,...). No és imprescindible tenir-les totes el primer dia però si que és recomanable tenir la feina el més avançada possible.
Després de la sessió, us reunireu individualment amb el vostre assessor. La resta de sessions d'assessorament es pactaran entre l'assessor i el sol.licitant.
DC 14 de Novembre
15:30 hores
A l'institut
   

Respecte a la sol·licitud del servei de reconeixement per part de la persones interessades

Durant el mes d'octubre els centres informaran del termini de sol·licituds.
Els períodes previstos per a l'oferta pública del servei de reconeixement serà per a dos períodes, de novembre de 2018 a gener de 2019 i de febrer 2019 a juny 2019.
El servei de Reconeixement, no és una continuació del Servei d'Assessorament, és a dir, és un servei diferenciat del servei d'Assessorament.
Per tant s'ha de seguir els punts indicats a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
Respecte els criteris d'admissió al servei de reconeixement d'aprenentatges, cal tenir present que haver rebut el servei d'assessorament en un centre determinat no garanteix el disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud per al servei de reconeixement i entrarà en un procés d'admissió que es farà d'acord amb els criteris establerts a les instruccions a l'esmentada Resolució del 23 d'agost

Nota:
Les novetats respecte dels requeriments del personal auxiliar d'atenció a la dependència a Catalunya es poden trobar al web del Departament de Benestar Social i Família (http://benestar.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/personal-auxiliar-datencio-a-la-dependencia/)

Horari de secretaria:
Estiu:DL-DV 9:00-14:00
Hivern:DL-DJ 9:00-14:00 i 16:00-18:00, DV 9:00-14:00
Consultes: serveifp.brudieu@gmail.com
Telèfon: 973 35 04 03