logo brudieu

Darrera actualització: 19/02/2019
Convocatòria reconeixement

SERVEI DE RECONEIXEMENT D'APRENENTATGES (curs 2018-19   Maig19- Juny19)

OFERTA RECONEIXEMENT
CFGM/CFGS Codi Cicle Cicle Oferta
CFPM 1601 Cures auxiliars infermeria (LOGSE) 3
CFPM SC10 APD - Atenció a persones depenents (LOE) 5
CFPM SCB0 EDI - Educació Infantil (LOE) 3
CFPM AG10 GAD - Gestió administrativa (LOE) 3
CFPM IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE) 3
CFPS ICB0 DAM - Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE) 3
CFPS ICA0 ASIX - Administració de Sistemes Informàtics en xarxa (LOE) 3

 

CALENDARI CONVOCATÒRIA MAIG/JUNY 2019
PROCÉS D'INFORMACIÓ - INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE RECONEIXEMENT

Període Com ?
Tota la informació la trobareu a gencat.cat - serveis
Podeu trobar aqui la RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

A qui va dirigit?

Servei que presta el centre educatiu adreçada a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.
És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Carta de compromís de qualitat dels serveis: Veure carta

Preu del servei:

 • Per crèdit dels títols LOGSE (CAI) : 40 €
 • Per UF dels títols LOE (APD,GAD ) : 18 €


  Període d'admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement:
    Inscripció presencial secretaria del centre
   
ETAPA D'INSCRIPCIÓ
del DL 06 de Maig
al DJ 16 de Maig
Secretaria
 • 2n. Baremació sol·licituds presentades
DV 17 de Maig web centre
 • 3r. Publicació llistes baremades provisionals
DV 17 de Maig web centre
 • 4t. Reclamacions a la llista provisional
del DM 21 de Maig
al DJ 23 de Maig
Secretaria
 • 5è. Publicació llista definitiva i places de reserva
DV 24 de Maig Web de centre
 • 6è. Pagament del servei i presentació sol·licitud matrícula
DL 27 de Maig
al DJ 30 de Maig
Web de centre
 • 6è. Publicació persones admeses servei de reconeixement
DV 31 de Maig Secretaria
En cas de no cobrir totes les places de reconeixement, s'obrirà un nou termini d'inscripció al mes de Juny Juny 2019 Secretaria
ETAPA DE RECONEIXEMENT
Juntes de reconeixement Del DM 04 de Juny
al DV 28 de Juny
Institut
Publicació resultats provisionals:
LLISTAT RECONEIXEMENT PROVISIONAL
DM 04/06/2019 Institut
Reclamacions Del DC 05/06
al DV 07/06
Secretaria institut
Publicació resultats definitius
LLISTAT RECONEIXEMENT DEFINITIU
DL 10/06/2019 Institut
Tramesa de certificacions Del DM 11/06/2019
al DJ 13/06/2019
Secretaria institut
Recollida de certificacions a partir del DJ 14/06/2019 Secretaria institut

Horari de secretaria:
Estiu:DL-DV 9:00-14:00
Hivern:DL-DJ 9:00-14:00 i 16:00-18:00, DV 9:00-14:00
Consultes: serveifp.brudieu@gmail.com