logo brudieu

Darrera actualització: 01/12/2018
Convocatòria reconeixement

SERVEI DE RECONEIXEMENT D'APRENENTATGES (curs 2018-19   Dec18- Gen19)

OFERTA RECONEIXEMENT
CFGM/CFGS Codi Cicle Cicle Oferta
CFPM 1601 Cures auxiliars infermeria (LOGSE) 5
CFPM SC10 APD - Atenció a persones depenents (LOE) 10
CFPM SCB0 EDI - Educació Infantil (LOE) 5
CFPM AG10 GAD - Gestió administrativa (LOE) 5
CFPM IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE) 5
CFPS ICA0 ASIX - Administració de Sistemes Informàtics en xarxa (LOE) 5

 

CALENDARI CONVOCATÒRIA Desembre/Gener 2019
PROCÉS D'INFORMACIÓ - INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE RECONEIXEMENT

Període Com ?
Tota la informació la trobareu a gencat.cat - serveis
Podeu trobar aqui la RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

A qui va dirigit?

Servei que presta el centre educatiu adreçada a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.
És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Carta de compromís de qualitat dels serveis: Veure carta

Preu del servei:

 • Per crèdit dels títols LOGSE (CAI) : 40 €
 • Per UF dels títols LOE (APD,GAD ) : 18 €


  Període d'admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement:
    Inscripció presencial secretaria del centre
   
ETAPA D'INSCRIPCIÓ
del DL 03 de desembre
al DJ 20 de desembre
Secretaria
 • 2n. Baremació sol·licituds presentades
DV 21 de desembre web centre
 • 3r. Publicació llistes baremades provisionals
DV 21 de desembre web centre
 • 4t. Reclamacions a la llista provisional
del DM 8 de gener
al DJ 10 de gener
Secretaria
 • 5è. Publicació llista definitiva i places de reserva
DV 11 de gener Web de centre
 • 6è. Pagament del servei i presentació sol·licitud matrícula
DL 14 de gener
al DJ 17 de gener
Web de centre
 • 6è. Publicació persones admeses servei de reconeixement
DV 18 de gener Secretaria
En cas de no cobrir totes les places de reconeixement, s'obrirà un nou termini d'inscripció al mes Febrer Febrer 2019 Secretaria
ETAPA DE RECONEIXEMENT
Juntes de reconeixement Del DL 21 de gener
al DJ 31 de gener
Institut
Publicació resultats provisionals:
LLISTAT RECONEIXEMENT PROVISIONAL
DM 05/02/2019 Institut
Reclamacions Del DC 06/02
al DV 08/02
Secretaria institut
Publicació resultats definitius
LLISTAT RECONEIXEMENT DEFINITIU
DL 11/02/2019 Institut
Tramesa de certificacions Del DM 12/02/2019
al DV 15/02/2019
Secretaria institut
Recollida de certificacions a partir del DL 18/02/2019 Secretaria institut

Horari de secretaria:
Estiu:DL-DV 9:00-14:00
Hivern:DL-DJ 9:00-14:00 i 16:00-18:00, DV 9:00-14:00
Consultes: serveifp.brudieu@gmail.com